Cenovnik ALPENPARKS HOTEL & APARTMENT CENTRAL 4* - APARTMANI

Cenovnik bez prevoza

Cene su u Eur, po studiju / apartmanu

ALPENPARKS HOTEL & APARTMENT CENTRAL 4* - APARTMANI

Tip smeštaja Dodatni opis Max. broj
osoba
22.Dec
29.Dec
29.Dec
05.Jan
05.Jan
12.Jan
12.Jan
19.Jan
19.Jan
26.Jan
26.Jan
02.Feb
02.Feb
09.Feb
09.Feb
16.Feb
16.Feb
23.Feb
23.Feb
02.Mar
02.Mar
09.Mar
09.Mar
16.Mar
16.Mar
23.Mar
23.Mar
30.Mar
Broj noćenja 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1/2-4 ALPINE STUDIO za 2 osobe 2 1779 1779 1109 1109 1109 1109 1479 1479 1479 1479 1479 1109 1109 859
1/2-4 ALPINE STUDIO za 3 osobe 3 1929 1929 1259 1259 1259 1259 1629 1629 1629 1629 1629 1109 1109 1009
1/2-4 ALPINE STUDIO za 4 osobe 4 2069 2069 1399 1399 1399 1399 1769 1769 1769 1769 1769 1259 1259 1149
1/4-6 ALPINE CLASSIC za 4 osobe 4 2599 2599 1479 1479 1479 1479 2139 2139 2139 2139 2139 1479 1479 1239
1/4-6 ALPINE CLASSIC za 5 osoba 5 2829 2829 1629 1629 1629 1629 2289 2289 2289 2289 2289 1629 1629 1379
1/4-6 ALPINE CLASSIC za 6 osoba 6 2889 2889 1769 1769 1769 1769 2429 2429 2429 2429 2429 1769 1769 1529
1/4-6 ALPINE COMFORT za 4 osobe 4 2769 2769 1649 1649 1649 1649 2309 2309 2309 230 2309 1649 1649 1399
1/4-6 ALPINE COMFORT za 5 osoba 5 2909 2909 1789 1789 1789 1789 2449 2449 2449 2449 2449 1789 1789 1539
1/4-6 ALPINE COMFORT za 6 osoba 6 3059 3059 1939 1939 1939 1939 2589 2589 2589 2589 2589 1939 1939 1689
1/4-6 ALPINE SUPERIOR za 4 osobe 4 2929 2929 1809 1809 1809 1809 2469 2469 2469 2469 2469 1809 1809 1559
1/4-6 ALPINE SUPERIOR za 5 osoba 5 3089 3089 1959 1959 1959 1959 2609 2609 2609 2609 2609 1959 1959 1709
1/4-6 ALPINE SUPERIOR za 6 osoba 6 3219 3219 2099 2099 2099 2099 2759 2759 2759 2759 2759 2099 2099 1849
1/6-8 ALPINE DREAMS za 6 osoba 6 4039 4039 2759 2759 2759 2759 3399 3399 3399 3399 3399 2759 2759 1849
1/6-8 ALPINE DREAMS za 7 osoba 7 4179 4179 2899 2899 2899 2899 3539 3539 3539 3539 3539 2899 2899 2609
1/6-8 ALPINE DREAMS za 8 osoba 8 4319 4319 3049 3049 3049 3049 3689 3689 3689 3689 3689 3049 3049 2759

* Cene su izražene u evrima

* Cene označene crvenom bojom su sa obračunatim popustomNapomena 2:
Cena su izražene u € po apartmanu.


CENA UKLJUČUJE:
• smeštaj na bazi najma
• wifi
• parking

CENA NE UKLJUČUJE:
• međunarodno putno osiguranje (ski doplatak) - mogućnost kupovine u agenciji,
• individualne troškove putnika.

OBAVEZNA DOPLATA - plaćanje na licu mesta:
• boravišna taksa 1,10€ dnevno po osobi
• konačno čišćenje po apartmanu: 80€ Alpine studio; 100€ Alpine classic, comfort, superior; 160€ Alpine dreams

NAPOMENA: dolazak u smeštaj u periodu od 15h-18h. Kasniji dolazak (posle 18h) potrebno je najaviti na kontakt telefon koji se dobije na vaučeru. Ukoliko se kasniji dolazak ne najavi, kazna je 50€

PROGRAM PUTOVANJA:
1. DAN - Dolazak u smeštaj i ulazak u sobe posle 15:00.
2. - 7. DAN - Boravak na bazi izabrane usluge. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.
8. DAN - Napuštanje soba do 09:00. Kraj programa.

Važne napomene
Potvrda rezervacije hotela je 48h nakon uplate akontacije. Hotelska kategorizacija smeštaja odgovara službenoj lokalnoj kategorizaciji. Minimum putnika u porodičnim sobama je uvek dvoje odraslih i dvoje dece. U svim objektima gde ima ishrane, usluga je po principu samoposluživanja - izbor više jela (ukoliko nije dugačije naznačeno), osim kada u hotelima boravi manje od 20 osoba kada se prelazi na meni-klasičan način usluživanja, izbor dva do tri jela. Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja early booking-a (popust za rane rezervacije) važe posebni uslovi za promene i otkazivanje aranžmana. Svaka promena (ime, prezime, datum polaska, tip smeštaja, dodavanje putnika i slicno) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno važeceg cenovnika i naplatu troškova promene. Uslovi važe za sve hotele i apartmane.

OPŠTE NAPOMENE
Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cena, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika, prebukiranosti hotela i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos, ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. Obračun cene putovanja iskazan u štampanom cenovniku i na sajtu Organizatora putovanja-a izvršen je zaokruživanjem pretpostavljene cene prema pravilu do 0,50 EUR zaokruživanje se vrši na nižu vrednost, a preko 0,50 EUR zaokruživanje se vrši na višu vrednost, s tim što će u momentu zaključenja ugovora o putovanju tačna cena biti iskazana u evrima, na dve decimale. Organizator putovanja zadržava pravo da u prvim i poslednjim smenama kada se hotel tek otvara ili zatvara zbog nedovoljne popunjenosti pomeri datum započinjanja usluge ili ponudi alternativni hotel sa istim datumom. Organizator putovanja zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turističkog programa tokom putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi i slično). Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije, ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemlje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja. Popusti za decu i treću odraslu osobu važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe, s tim da lica kojima je odobren popust spavaju na pomocnim ležajevima (fotelja, sofa na razvlačenje, metalni ili drveni ležaj na rasklapanje sa tanjim dušekom), u tipovima soba koje dozvoljavaju smeštaj za više od dve osobe, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Ukoliko je dete u sobi sa jednom odraslom osobom, plaća punu cenu smeštaja, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Deca do 2 godine ukoliko ne plaćaju smeštaj i sedište, nemaju svoje sedište u avionu, nemaju pravu na besplatan prevoz prtljaga niti na obrok tokom leta, ni ležaj u hotelu, kao ni ishranu. Krevetac za bebu u hotelu se plaća i uzima po ličnom zahtevu na recepciji, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Za ostvarivanje popusta kod dece, merodavan je datum rođenja i starost deteta u momentu putovanja.
Garancija putovanja u visini 300.000.- Eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0011/2018 od 10.01.2018. aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili namail:garancijaputovanja@yuta.rs
Organizator poseduje polisu za osiguranje garancije putovanja broj 300061001 ADO DDOR Novi Sad (25.01.2018-25.01.2019.god.)
Organizator putovanja smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Cenovnik broj 1 važi od 06.08.2018.