Cenovnik HOTEL CARLO MAGNO SPA & RESORT 4*

Cenovnik po osobi aranžmanski

HOTEL CARLO MAGNO SPA & RESORT 4*

Tip smeštaja Dodatni opis Max. broj
osoba
Usluga 22.Dec
29.Dec
06.Jan
13.Jan
13.Jan
20.Jan
20.Jan
27.Jan
27.Jan
03.Feb
03.Feb
10.Feb
10.Feb
17.Feb
17.Feb
24.Feb
24.Feb
03.Mar
03.Mar
10.Mar
10.Mar
17.Mar
17.Mar
24.Mar
Minimalni broj noćenja 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
CLASSIC SOBA 2 POLUPANSION 859 1399 749 749 749 749 829 829 829 899 899 749
DOLOMITI SOBA 4 POLUPANSION 969 1509 819 819 819 819 899 899 899 999 999 819
SUPERIOR SOBA 3 POLUPANSION 1039 1649 839 839 839 839 969 969 969 1039 1039 839
JUNIOR SUITE 4 POLUPANSION 1109 1899 939 939 939 939 1039 1039 1039 1109 1109 939
SUITE ZELEDRIA 4 POLUPANSION 1109 1899 939 939 939 939 1039 1039 1039 1109 1109 939
SUITE BAITA 5 POLUPANSION 1149 2119 1039 1039 1039 1039 1149 1149 1149 1159 1159 1039
SUITE CARLO MAGNO min 4 punoplative osobe 6 POLUPANSION 1209 2289 1179 1179 1179 1179 1329 1329 1329 1229 1329 1179

* Cene su izražene u evrima

* Cene označene crvenom bojom su sa obračunatim popustomNapomena 2:

Cena su izražene u € po osobi


CENA UKLJUČUJE:
• smeštaj na bazi polupansiona (doručak posluženje švedsi sto, večera meni izbor više jela)
• internet
• božićna večera
• korišćenje wellness centra (stariji od 12 god)
• korišćenje bazena

CENA NE UKLJUČUJE:
• garaža - 10€ do 15€ dnevno u zavisnosti od termina - plaćanje na licu mesta
• bebi klub „Orsetto“ 130€ po detetu za 7 dana - ručak uključen u cenu
• novogodišnja večera 100€ po osobi
• doplata za pun pansion 30€ dnevno po osobi
• međunarodno putno osiguranje (ski doplatak) - mogućnost kupovine u agenciji,
• individualne troškove putnika.

POPUSTI u pratnji 2 punoplative osobe:
• deca do 2 godine plaćaju 35€ dnevno, 55€ dnevno u periodu 26/12 - 06/01
• deca 2-8 godina 30% popusta
• deca 8-12 godina 20% popusta
• treća i četvrta odrasla osoba 10% popusta

OBAVEZNA DOPLATA - plaćanje na licu mesta:
• boravišna taksa po lokalnom cenovniku


PROGRAM PUTOVANJA:
1. DAN - Dolazak u smeštaj i ulazak u sobe posle 15:00.
2. - 7. DAN - Boravak na bazi izabrane usluge. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.
8. DAN - Napuštanje soba do 09:00. Kraj programa.

Važne napomene
Potvrda rezervacije hotela je 48h nakon uplate akontacije. Hotelska kategorizacija smeštaja odgovara službenoj lokalnoj kategorizaciji. Minimum putnika u porodičnim sobama je uvek dvoje odraslih i dvoje dece. U svim objektima gde ima ishrane, usluga je po principu samoposluživanja - izbor više jela (ukoliko nije dugačije naznačeno), osim kada u hotelima boravi manje od 20 osoba kada se prelazi na meni-klasičan način usluživanja, izbor dva do tri jela. Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja early booking-a (popust za rane rezervacije) važe posebni uslovi za promene i otkazivanje aranžmana. Svaka promena (ime, prezime, datum polaska, tip smeštaja, dodavanje putnika i slicno) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno važeceg cenovnika i naplatu troškova promene. Uslovi važe za sve hotele i apartmane.

OPŠTE NAPOMENE
Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cena, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika, prebukiranosti hotela i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos, ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. Obračun cene putovanja iskazan u štampanom cenovniku i na sajtu Organizatora putovanja-a izvršen je zaokruživanjem pretpostavljene cene prema pravilu do 0,50 EUR zaokruživanje se vrši na nižu vrednost, a preko 0,50 EUR zaokruživanje se vrši na višu vrednost, s tim što će u momentu zaključenja ugovora o putovanju tačna cena biti iskazana u evrima, na dve decimale. Organizator putovanja zadržava pravo da u prvim i poslednjim smenama kada se hotel tek otvara ili zatvara zbog nedovoljne popunjenosti pomeri datum započinjanja usluge ili ponudi alternativni hotel sa istim datumom. Organizator putovanja zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turističkog programa tokom putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi i slično). Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije, ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemlje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja. Popusti za decu i treću odraslu osobu važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe, s tim da lica kojima je odobren popust spavaju na pomocnim ležajevima (fotelja, sofa na razvlačenje, metalni ili drveni ležaj na rasklapanje sa tanjim dušekom), u tipovima soba koje dozvoljavaju smeštaj za više od dve osobe, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Ukoliko je dete u sobi sa jednom odraslom osobom, plaća punu cenu smeštaja, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Deca do 2 godine ukoliko ne plaćaju smeštaj i sedište, nemaju svoje sedište u avionu, nemaju pravu na besplatan prevoz prtljaga niti na obrok tokom leta, ni ležaj u hotelu, kao ni ishranu. Krevetac za bebu u hotelu se plaća i uzima po ličnom zahtevu na recepciji, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Za ostvarivanje popusta kod dece, merodavan je datum rođenja i starost deteta u momentu putovanja.
Garancija putovanja u visini 300.000.- Eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0011/2018 od 10.01.2018. aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili namail:garancijaputovanja@yuta.rs
Organizator poseduje polisu za osiguranje garancije putovanja broj 300061001 ADO DDOR Novi Sad (25.01.2018-25.01.2019.god.)
Organizator putovanja smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Cenovnik broj 1 važi od 15.08.2018.