Cenovnik HOTEL CARLO MAGNO SPA & RESORT 4*

Cenovnik po osobi aranžmanski

HOTEL CARLO MAGNO SPA & RESORT 4*

Tip smeštaja Dodatni opis Max. broj
osoba
Usluga 21.Dec
28.Dec
28.Dec
04.Jan
04.Jan
11.Jan
11.Jan
18.Jan
18.Jan
25.Jan
25.Jan
01.Feb
01.Feb
08.Feb
08.Feb
15.Feb
15.Feb
22.Feb
22.Feb
29.Feb
29.Feb
07.Mar
07.Mar
14.Mar
14.Mar
21.Mar
Minimalni broj noćenja 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
CLASSIC SOBA min 2 punoplative 2 POLU PANSION 917 1512 1004 801 801 801 867 878 944 955 889 812 801
DOLOMITI SOBA min 2 punoplative 3 POLU PANSION 1031 1634 1094 878 878 878 944 955 1053 1069 971 889 878
SUPERIOR SOBA min 2 punoplative 4 POLU PANSION 1107 1757 1167 931 931 931 1017 1031 1096 1107 1042 945 931
JUNIOR SUITE min 2 punoplative 4 POLU PANSION 1221 2061 1326 1031 1031 1031 1129 1146 1211 1221 1157 996 971
SUITE BAITA min 2 punoplative 5 POLU PANSION 1260 2253 1462 1146 1146 1146 1211 1221 1255 1260 1227 1157 1146
SUITE CARLO MAGNO min 4 punoplative 6 POLU PANSION 1375 2367 1576 1260 1260 1260 1306 1313 1366 1375 1322 1268 1260

* Cene su izražene u evrima

* Cene označene crvenom bojom su sa obračunatim popustomNapomena 2: Cena su izražene u € za 7 polupansiona po osobi

Smene se realizuj u nedelja na nedelju, a cene su analogne iskazanim cenama subota na subotu

CENA UKLJUČUJE:
• smeštaj na bazi polupansiona
- u sobama Classic, Dolomiti, Superior - Gran Buffet, samoposluživanje - švedsski sto
- u sobama Junior Suite, Suite Baita i Carlo Magno - serviran sto.
• Wi-Fi internet pristup i u sobama
• korišćenje wellness centra (stariji od 12 god) sa svetom sauna, bazena, teretane i prostora za opuštanje.

CENA NE UKLJUČUJE:
• garaža - 10€ do 15€ dnevno u zavisnosti od termina - plaćanje na licu mesta
• bebi bear klub 130€ po detetu za 7 dana - ručak uključen u cenu
• novogodišnja večera (fakultativno) 100€ po osobi (bez pića) plaća se na licu mesta (klasična večera 31. decembra biće servirana od 19,00 do 20,00).
• doplata za pun pansion 25€ dnevno po osobi - plaćanje na licu mesta
• Usluga serviranog stola 5,00 € po osobi dnevno za klijente u Classic, Dolomiti i Superior sobama. Za goste Junior Suite, Suite Baita i Suite Carlo Magno - usluga serviranog stola je uključena u cenu.
• međunarodno putno osiguranje (ski doplatak) - mogućnost kupovine u agenciji,
• individualne troškove putnika.
• Kućni ljubimci nisu dozvoljeni.

POPUSTI u pratnji 2 punoplative osobe:
• deca do 1,99 godina plaćaju, 56€ dnevno u periodu 28/12 - 06/01.
• deca 2-7,99 godina 30% popusta
• deca 8-11,99 godina 20% popusta
• treća, četvrta, peta odrasla osoba (12 i više godina) 10% popusta

OBAVEZNA DOPLATA - plaćanje na licu mesta:
• boravišna taksa po lokalnom cenovniku (trenutno 2 eur dnevno po osdobi)
• doplata za 1/1-krevetnu sobu, + 50% na cenu dvokrevetne

PROGRAM PUTOVANJA:
1. DAN, NEDELJA - Dolazak u smeštaj i ulazak u sobe 14-20h.
2. - 7. DAN - Boravak na bazi izabrane usluge. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.
8. DAN, NEDELJA - Napuštanje soba do 10:00. Kraj programa.

Važne napomene
Potvrda rezervacije hotela je 48h nakon uplate akontacije. Hotelska kategorizacija smeštaja odgovara službenoj lokalnoj kategorizaciji. Minimum putnika u porodičnim sobama je uvek dvoje odraslih i dvoje dece. U svim objektima gde ima ishrane, usluga je po principu samoposluživanja - izbor više jela (ukoliko nije dugačije naznačeno), osim kada u hotelima boravi manje od 20 osoba kada se prelazi na meni-klasičan način usluživanja, izbor dva do tri jela. Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja early booking-a (popust za rane rezervacije) važe posebni uslovi za promene i otkazivanje aranžmana. Svaka promena (ime, prezime, datum polaska, tip smeštaja, dodavanje putnika i slicno) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno važeceg cenovnika i naplatu troškova promene. Uslovi važe za sve hotele i apartmane.

OPŠTE NAPOMENE
Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cena, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika, prebukiranosti hotela i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos, ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. Obračun cene putovanja iskazan u štampanom cenovniku i na sajtu Organizatora putovanja-a izvršen je zaokruživanjem pretpostavljene cene prema pravilu do 0,50 EUR zaokruživanje se vrši na nižu vrednost, a preko 0,50 EUR zaokruživanje se vrši na višu vrednost, s tim što će u momentu zaključenja ugovora o putovanju tačna cena biti iskazana u evrima, na dve decimale. Organizator putovanja zadržava pravo da u prvim i poslednjim smenama kada se hotel tek otvara ili zatvara zbog nedovoljne popunjenosti pomeri datum započinjanja usluge ili ponudi alternativni hotel sa istim datumom. Organizator putovanja zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turističkog programa tokom putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi i slično). Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije, ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemlje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja. Popusti za decu i treću odraslu osobu važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe, s tim da lica kojima je odobren popust spavaju na pomocnim ležajevima (fotelja, sofa na razvlačenje, metalni ili drveni ležaj na rasklapanje sa tanjim dušekom), u tipovima soba koje dozvoljavaju smeštaj za više od dve osobe, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Ukoliko je dete u sobi sa jednom odraslom osobom, plaća punu cenu smeštaja, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Deca do 2 godine ukoliko ne plaćaju smeštaj i sedište, nemaju svoje sedište u avionu, nemaju pravu na besplatan prevoz prtljaga niti na obrok tokom leta, ni ležaj u hotelu, kao ni ishranu. Krevetac za bebu u hotelu se plaća i uzima po ličnom zahtevu na recepciji, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Za ostvarivanje popusta kod dece, merodavan je datum rođenja i starost deteta u momentu putovanja.
Garancija putovanja u visini 300.000.- Eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0011/2019 od 26.09.2019. aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili namail:garancijaputovanja@yuta.rs
Organizator poseduje polisu za osiguranje garancije putovanja broj 300061001 ADO DDOR Novi Sad (25.01.2019 - 25.01.2020.god.)
Organizator putovanja smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Cenovnik broj 1 važi od 15.10.2019.