Cenovnik FALKENSTEINER HOTEL CRISTALLO 4* SUP

Cenovnik po osobi po danu

FALKENSTEINER HOTEL CRISTALLO 4* SUP

Tip smeštaja Dodatni opis Max. broj
osoba
Usluga 21.Dec
27.Dec
28.Dec
03.Jan
04.Jan
31.Jan
01.Feb
28.Feb
29.Feb
20.Mar
21.Mar
03.Apr
Minimalni broj noćenja 2 7 7 7 7 3
COMFORT SOBA 3 PUN PANSION 154 188 105 130 106 99
DELUXE SOBA 4 PUN PANSION 179 203 125 160 125 113
JUNIOR SUITE COMFORT 4 PUN PANSION 174 198 121 155 121 110
JUNIOR SUITE DELUXE 4 PUN PANSION 204 228 149 180 149 133
FAMILY SUITE COMFORT 4 PUN PANSION 189 208 135 165 135 118
FAMILY SUITE SUPERIOR 5 PUN PANSION 199 223 145 175 145 128
FAMILY SUITE DELUXE 5 PUN PANSION 229 253 175 205 175 158
FAMILY MEZONET 5 PUN PANSION 224 248 170 200 170 153
Deca 0-3 god PUN PANSION 0 0 0 0 0 0
DECA 3-6 god PUN PANSION 58 69 43 52 43 38
deca 6-15 god PUN PANSION 97 115 70 86 70 63
Treća odrasla osoba PUN PANSION 175 208 127 154 127 114

* Cene su izražene u evrima

* Cene označene crvenom bojom su sa obračunatim popustomNapomena 1: Cena su izražene u € dnevno po osobi.


CENA UKLJUČUJE:
• smeštaj na bazi punog pansiona (doručak, ručak-užina, večera)
• flaša vode u sobi na dan dolaska
• piće dobrodošlice
• korišćenje spa centra Aquaopura
• wifi
• čuvanje dece uzrasta 03-12 god u Falky land-u
• oprema za bebe
• troškove organizacije.

CENA NE UKLJUČUJE:
• međunarodno putno osiguranje (doplata za ski rizik ) - mogućnost kupovine u agenciji.
• individualne troškove putnika.

OBAVEZNA DOPLATA
• boravišna taksa 2,60 eur/osoba/dan (stariji od 17 g.) - plaćanje na licu mesta
• novogodišnja večera 31.12 - 130€ po osobi (za starije od 15 god) - plaćanje u agenciji

DOPLATA:
• korišćenje garaže - 9€ dnevno - plaćanje na licu mesta
• kućni ljubimsci - 15€ dnevno (bez hrane) - plaćanje na licu mesta


PROGRAM PUTOVANJA:
1. DAN - Dolazak u smeštaj i ulazak u sobe posle 15:00.
2. - 7. DAN - Boravak na bazi izabrane usluge. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.
8. DAN - Napuštanje soba do 09:00. Kraj programa.


Važne napomene
Potvrda rezervacije hotela je 48h nakon uplate akontacije. Hotelska kategorizacija smeštaja odgovara službenoj lokalnoj kategorizaciji. Minimum putnika u porodičnim sobama je uvek dvoje odraslih i dvoje dece. U svim objektima gde ima ishrane, usluga je po principu samoposluživanja - izbor više jela (ukoliko nije dugačije naznačeno), osim kada u hotelima boravi manje od 20 osoba kada se prelazi na meni-klasičan način usluživanja, izbor dva do tri jela. Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja early booking-a (popust za rane rezervacije) važe posebni uslovi za promene i otkazivanje aranžmana. Svaka promena (ime, prezime, datum polaska, tip smeštaja, dodavanje putnika i slicno) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno važeceg cenovnika i naplatu troškova promene. Uslovi važe za sve hotele i apartmane.

OPŠTE NAPOMENE
Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cena, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika, prebukiranosti hotela i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos, ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. Obračun cene putovanja iskazan u štampanom cenovniku i na sajtu Organizatora putovanja-a izvršen je zaokruživanjem pretpostavljene cene prema pravilu do 0,50 EUR zaokruživanje se vrši na nižu vrednost, a preko 0,50 EUR zaokruživanje se vrši na višu vrednost, s tim što će u momentu zaključenja ugovora o putovanju tačna cena biti iskazana u evrima, na dve decimale. Organizator putovanja zadržava pravo da u prvim i poslednjim smenama kada se hotel tek otvara ili zatvara zbog nedovoljne popunjenosti pomeri datum započinjanja usluge ili ponudi alternativni hotel sa istim datumom. Organizator putovanja zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turističkog programa tokom putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi i slično). Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije, ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemlje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja. Popusti za decu i treću odraslu osobu važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe, s tim da lica kojima je odobren popust spavaju na pomocnim ležajevima (fotelja, sofa na razvlačenje, metalni ili drveni ležaj na rasklapanje sa tanjim dušekom), u tipovima soba koje dozvoljavaju smeštaj za više od dve osobe, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Ukoliko je dete u sobi sa jednom odraslom osobom, plaća punu cenu smeštaja, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Deca do 2 godine ukoliko ne plaćaju smeštaj i sedište, nemaju svoje sedište u avionu, nemaju pravu na besplatan prevoz prtljaga niti na obrok tokom leta, ni ležaj u hotelu, kao ni ishranu. Krevetac za bebu u hotelu se plaća i uzima po ličnom zahtevu na recepciji, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Za ostvarivanje popusta kod dece, merodavan je datum rođenja i starost deteta u momentu putovanja.
Garancija putovanja u visini 300.000.- Eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0011/2019 od 25.01.2019. aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili namail:garancijaputovanja@yuta.rs
Organizator poseduje polisu za osiguranje garancije putovanja broj 300061001 ADO DDOR Novi Sad (25.01.2019 -01.10.2019.god.)
Organizator putovanja smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Cenovnik broj 1 važi od 02.10.2019.